FAQ2017-02-23T09:51:25+00:00
Post an alarm on Facebook2016-12-14T13:34:32+00:00

You connect Alerty to Facebook by pressing the button, after which you need to give your user name and password, as well as to approve that Alerty can post alarms in your name. Any alarms that you consequently activate will then be posted in your News Feed on Facebook. Your friends will see a message that you are in an emergency situation and at the same time a link to a map that shows where you are all the time.

Vad används rättigheterna jag måste godkänna när jag installerar Alerty till?2016-11-04T09:05:48+00:00

Alerty behöver tillstånd att använda funktioner som din kamera, GPS och din kontaktlista för att fungera på ett korrekt sätt. Du kan läsa mer om rättigheterna och hur vi använder dem här: Rättigheter

Vad är syftet med larmportalen?2016-12-14T13:34:33+00:00

Larmportalen är en webbsida där du kan hantera larm, administrera användare, mottagare av larm, lägga till positioneringspunkter m.m. Du når portalen via http://portal.getalerty.com

Vad gör de olika delarna i portalen?2018-11-13T09:54:02+00:00

Längst upp finns menyn med rubriker till funktionerna i larmportalen. Larm listas till vänster i en larmhistorik. I mitten visas karta med tillhörande larminformation, till vänster visas video och text chat.

Hur fungerar larmlistan?2016-11-03T14:52:41+00:00

Det första du möts av när du loggat in är det senaste larmet. Till väster visas larmstatus, när det är startat och vem som har skickat det.

Larmstatus har tre olika färger:
Grön – Larmet är avslutat
Gul – Larmet är aktivt och accepterat av någon larmmottagare.
Röd – Aktivt ännu inte accepterat av någon larmmottagre

Vilka funktioner har kartan?2016-11-03T14:50:19+00:00

Kartan visar positionen för den som har startat det aktuella larmet, detta visas som en blå prick. Larmets startposition är markerat med en röd pil. Efter pricken ritas ett rött spår som visar hur mobilen har förflyttat sig under larmets gång. Då mobiltelefonen använder sig av GPS och inte inomhuspositionering visas även positionens noggranhet med en cirkel.
Då ett larm är aktivt har kartan visas hur länge larmet har varit aktivt samt ett avstånd mellan mobiltelefonen och datorn där larmportalen används, avståndet som anges gäller fågelvägen.

Vad för information innehåller ett larm2018-11-13T09:45:39+00:00

– Information om tid och plats då larmet aktiverades, namnet på larmbäraren och den aktuella adress då larmet aktiverades. Till höger ser man även när ett larm accepterats och av vem.

– Video – Video i realtid, tvåvägskommunikation.

– Text chat – Text i realtid, tvåvägskommunikation.

Kan ni eller min arbetsgivare se var jag befinner mig när jag har Alerty installerat?2016-11-03T14:47:47+00:00

Alerty skickar bara positioneringsdata då ett larm eller Follow me är aktivt. Då du ställer in ett tidsinställt larm skickas en enda position som visar var du var när timern aktiverades.

Alerty skickar ingen positioneringsdata under några andra former än dessa. Dels för att optimera batteritiden i din telefon, men främst för att skydda din integritet.

Hur mycket batteri drar Alerty?2017-04-24T13:52:45+00:00

Alerty förbrukar endast minimalt batteri när den ligger i bakgrunden.

När funktionen spårning är aktiverat förbrukas ytterligare några procent batteri, stäng av spårning genom Inställningar> Mer > Spårning.

Funktionen Man down kommer att påverka förbrukningen ytterligare med några procent batteri. Alerty behöver hålla sensorerna aktiva i bakgrunden som registrerar fall, detta förbrukar några procent batteri.

När ett larm är aktivt används kameran för att filma och GPS’n för att visa positionen, detta dränerar batteriet väsentligt.

Fungerar Alerty utomlands?2016-11-03T14:47:12+00:00

Alerty fungerar bra i andra länder så länge du har en aktiv internetuppkoppling.

Vad är Follow me?2016-12-14T13:34:33+00:00

Follow me låter dig dela din position med någon annan person i din telefonbok. När du aktiverar Follow me får du först välja en kontakt i din kontaktbok. Denna kommer sedan att få ett SMS med en länk till en karta där din position visas fram tills att du avbryter Follow me.

Var ser jag mina tidigare larm?2016-11-03T14:46:06+00:00

Under menyn “Historia” hittar alla tidigare larm du skickat. Under varje larm kan du se datum och tidpunkt samt från vilken adress larmet skickades. Öppnar man ett larm kan man även se när larmet accepterades, vem som accepterade det och när det avbröts. En kartbild som visar den rutt larmbäraren förflyttat sig under det att larmet var aktivt. Om spårningsfunktionen användes kan man även se förflyttningen upp till en timme innan larmet aktiverades. Utöver detta finns även filmen som spelades in vid larmtillfället.

Hur fungerar inomhuspositionering?2017-03-15T08:45:43+00:00

Då du befinner dig inomhus kan det vara svårt för mobilens inbyggda GPS att ta reda på var du befinner dig. Genom att använda inomhuspositionering kan du enkelt öka noggrannheten på din position när du är ansluten till ett trådlöst nätverk. För att lägga till en ny plats, tryck på knappen med ett “+”. Observera att du måste vara ansluten till det trådlösa nätverket då du vill lägga till det. Består ditt nätverk av flera accesspunkter måste alla läggas till för att ge en fullgod täckning. Sparas bara en accesspunkt och du är ansluten till en annan ej sparad på samma nätverk vid ett larm kommer GPS:en användas istället.

iBeacons fungerar på ett liknande sätt som att använda accesspunkter. Dessa kommunicerar genom Blåtand och finns med batteridrift som ger en enkel installation.

Du kan få hjälp att lägga till dina platser genom att aktivera “Spara nätverk” under Inomhuspositionering I Alertys inställningar. Då Alerty upptäcker en ny accesspunkt kommer du bli tillfrågad om att spara denna tillsammans med en plats och en beskrivning.

När du lägger till en ny plats har du möjligheten att ange en platsbeskrivning. Försök att med så få ord som möjligt ge en beskrivning om var det trådlösa nätverket du är anslutet till befinner sig. Till exempel: “Lägenhetsnummer 25” eller “Kontoret våning 2”.

Som företagsanvändare kan du spara en plats till din användare eller till ditt företag. Väljer du att spara platsen till ditt företag kommer alla andra som är bundna dit också ta del av den helt automatiskt.

Företag kan även visa positionen på en fastighetsritning, genom att använda kundens fastighetsritning blir larmpositionen lättare att hitta.

 

Vad är spårning?2017-04-24T13:52:26+00:00

Alerty kan visa förflyttningen som gjordes innan larmet var aktiverat om du aktiverar spårning genom Inställningar>Spårning. Alerty fungerar då i bakgrunden för att upptäcka betydande förflyttningar. Förflyttningen visas som en streckad linje på larmkartan i upp till 1h innan larmet blev aktiverat.

Spårning kan förväntas dra runt (2-3%) batteri per dygn då det är aktivt.

När används min GPS?2016-11-03T14:44:19+00:00

GPS används bara när ett larm är aktivt. När Spårning är aktiverat så används den ibland för att upptäcka förflyttningar. Noterar att symbolen i statusfältet (pilen) inte betyder att GPS är aktiverat, den indikerar bara att platstjänster är aktiverat.

Vad är diskret läge?2016-11-03T14:40:22+00:00

När detta läge är aktivt kommer inget tecken på att ett larm är aktivt visas på mobilens skärm. När ett larm aktiverats blir skärmen svart fram tills att man avbryter larmet.
Om du använder en Pebble Smartwatch som larmknapp byter den utseende till en analog urtavla för att visa att Diskret läge är aktivt.
Diskret läge är framtaget för att man diskret ska kunna larma i hotfulla situationer.

Hur lägger jag till en Alerty PBA?2018-11-13T09:43:29+00:00

iOS & Android

För att lägga till en Alerty PBA öppna först Alerty appen.
Gå till Inställningar > Tillbehör. Tryck på “Lägg till Alerty PBA” och följ instruktionerna på skärmen.

Övrigt

Notera att Alerty PBA kräver iOS 10.0 eller Android 5 för att fungera.

Har din Alerty PBA tidigare varit ansluten till en annan telefon eller app kan den identifieras som upptagen när du försöker lägga till den i Alerty. I det läget behöver du trycka och hålla inne knappen på din Alerty PBA i minst 10 sekunder för att den ska återställas och identifieras som ledig.

Hur tar jag bort en Alerty PBA?2018-11-13T09:41:13+00:00

Öppna Inställningar > Tillbehör i Alerty.

Långtryck eller svep till höger (beroende på vilken telefon du använder) på den Alerty PBA du vill ta bort och svara ja när du får frågan om du vill ta bort din Alerty PBA.

Hur laddar jag ner Alerty till min Pebble?2018-11-13T09:31:14+00:00

 

Börja med att öppna din Pebble Time-app i din mobil. Gå till Apps-fliken och tryck på den orangefärgade knappen längst ner till höger. I nästa vy tryck på sök längst upp till höger och skriv Alerty Personal Alarm i rutan. Välj appen och tryck på Add-knappen. Alerty kommer nu att installeras på din Pebble.

Hur lägger jag till en larmmottagare?2017-04-24T13:50:51+00:00

Delar av detta avsnitt finns även som en videoguide.

De kontakter du har i listan är de som kommer att motta de larm du eventuellt kommer att aktivera. För att lägga till en kontakt gå till Kontakter i menyn längst ner på skärmen. Tryck på en rad som säger “Ledig plats”, du får möjlighet att välja en person ur telefonboken. Observera att kontaktens nummer måste vara formaterat efter internationell standard +46 70-000 00 00 istället för 070-000 00 00.

Personen du valt kommer efter detta att få ett SMS där han eller hon kan välja att acceptera din förfrågan som larmmottagare. Om din kontakt accepterar din förfrågan kommer detta att visas med en grön symbol bredvid kontaktens namn.

Hur ansluter jag en extern larmcentral?2017-04-24T13:51:58+00:00

Utöver att larma till andra app-användare och (som företagsanvändare) till företagets egna larmportal i Alerty så kan man ansluta till extern larmcentral. För att detta ska fungera så måste ett avtal tecknas med godkänd larmcentral.

När ett larm aktiveras kommer larmcentralen att motta ett larmmeddelande i sitt system, de kommer att agera enligt larminstruktioner som finns i ert avtal. Larmcentralens beslut om åtgärd grundar sig ofta på medhörning, det innebär att de kan lyssna på situationen och basera sitt agerande beroende på vad de hör.

Kontakta oss på info@getalerty.com så hjälper vi dig vidare med detta.

Hur aktiverar man ett larm?2018-11-13T09:42:25+00:00

Delar av detta avsnitt finns även som en  videoguide.

Larm kan aktiveras på flera enkla sätt:

– Ett 3-sekunders tryck på den gröna ytan i appen.

– Genom en skakrörelse eller chock då Man down är aktiverat.

– Genom timerlarm kan ett larm aktiveras en förutbestämd tid.

– Genom att använda det inbyggda skärmlåset/röstaktivering. När funktionen är aktiverad blir hela skärmen svart, hela skärmen fungerar då som en diskret larmknapp. Tryck och håll på skärmen i 3 sekunder eller säg “Hjälp” för att aktivera ett larm.

– Genom ett Bluetooth-tillbehör. I dagsläget har Alerty stöd för larmaktivering genom knappen Alerty PBA och smartkockan iWatch (Kommer snart!).

Hur avbryter jag ett larm?2017-04-24T13:38:09+00:00

Då larmet är aktivt drar du den vita knappen längst ner på skärmen åt höger. Ange sedan din personliga behörighetskod. Då den är accepterad avbryts larmet.

Hur fungerar Man down?2017-04-24T13:39:17+00:00

Med Man down kommer ett larm att aktiveras då din telefon skakas, utsätts för en stöt eller ett fall. Då en tillräckligt stark rörelse uppfattas kommer en nedräkning att starta, man har då 30 sekunder på sig att avbryta nedräkningen. Om inte så sker kommer ett larm att aktiveras då nedräkningen når noll. Anpassa rörelsekänsligheten efter dig själv och ditt behov genom Inställningar>Känslighet Tänk på att även ofarliga händelser kan vara starka nog att starta ett larm. För att undvika falsklarm bör du slå av Man down då du befinner dig i en miljö som inte utgör någon fara.

Hur larmar jag med smartklockan iWatch?2018-11-13T09:33:07+00:00
Kommer snart!
Hur aktiverar jag ett tidsinställt larm?2017-12-10T21:32:31+00:00

Timerlarm låter dig sätta en tid som automatiskt startar ett larm då den angivna tiden löpt ut. Timer alarm kan vara bra att använda när det finns en förhöjd risk.

För att sätta Timeralarm tryck på funktioner i menyn längst ner på skärmen, välj sedan Timeralarm. Här ställer du in hur lång tid nedräkningen ska pågå innan larmet automatiskt aktiveras. Ange vad du kommer göra under den aktuella perioden och var du kommer att befinna dig, t.ex. ”gå ner i källaren och städa”. När ett larm aktiveras kommer beskrivningen att bifogas i larmbeskrivningen.

30 sekunder innan den satta tidsperioden löper ut kommer telefonen att börja pipa för att göra dig uppmärksam om att det pågår en nedräkning. I detta skede kan larmet avbrytas eller skjutas upp 5, 15 eller 6o min. Om du inte avbryter nedräkningen kommer ett larm automatiskt att aktiveras, timerlarm kan när som helst avbrytas.

Om du skulle befinna dig utanför täckning eller om telefonen är avstängd då nedräkningen löper ut kommer Alertys server att aktivera larmet och skicka larmet till dina mottagare utan telefonens hjälp.

För att avbryta en pågående nedräkning trycker du på den röda avbryt-knappen.

Hur larmar jag med en Alerty PBA?2018-11-13T09:29:48+00:00

Tryck och håll ner knappen på din Alerty PBA i 3 sekunder.

Hur fungerar Alerty’s inbyggda skärmlås med röstaktivering?2017-12-10T21:18:53+00:00

Då du aktiverar skärmlåset blir din skärm helt svart. I detta läge fungerar hela din skärm som en stor larmknapp som du kan använda för att aktivera ett larm, i detta läge kan larm även aktiveras genom att säga “Hjälp”. Du aktiverar skärmlåset genom att trycka på Funktioner i menyn längst ner på skärmen, välj sedan Skärmlås. För att avaktivera skärmlåset sveper du åt höger längst ner på skärmen.

Kostar Alerty?2017-04-24T13:28:15+00:00

Alerty kommer med en 7 dagar lång testperiod för privatpersoner där all funktionalitet ingår. Efter provperioden kan du använda Alerty gratis med begränsad funktionalitet, uppgradera till Alerty Premium genom menyn Inställningar > Mer > In-App köp

Kommersiella användare hänvisas till att kontakta någon av våra återförsäljare för prisinformation.

O.B.S! Kommersiella användare får endast använda Alerty gratis för teständamål under en begränsad tid.

Hur fungerar Alerty?2017-04-24T13:29:25+00:00

När du larmar skickas ett meddelande till en eller flera kontakter du valt sedan innan. Är din mottagare också en Alerty-användare visas larmet direkt i appen. Om mottagaren inte använder Alerty så skickas ett SMS med en URL(länk) till en webbsida där informationen visas.

I ett mottaget larm finns en självuppdaterande karta som visar vad den som startat larmet befinner sig just nu. Med larmet följer även information om adressen larmet startade på och information om den som startade det.

Kameran filmar under tiden då larmet är aktivt. Då larmet visas i Alerty kan man se vad larmbäraren gör i realtid genom en videolänk. Din telefon vibrerar när larmmottagarna har läst meddelandet och accepterat att komma till platsen där du befinner dig.

Notera att Alerty är ett tyst larm, ingen ljudsignal kommer att låta vid larmaktivering.

Hur skapar jag ett konto?2016-12-14T13:34:33+00:00

När du har laddat ner och startat appen trycker du på knappen “Skapa konto”. En mer detaljerad beskrivning av den processen finner du här: Snabbguide

Jag har redan en användare. Hur loggar jag in igen?2016-12-14T13:34:33+00:00

Delar av detta avsnitt finns även som en  videoguide.

När du startar appen för första gången kommer du till vyn “Kom igång”. Har du kan välja att skapa ett konto, logga in på ett redan existerande privatkonto eller logga in på ett redan existerande företagskonto.

Hur ändrar jag mina användarinställningar?2017-04-24T13:35:17+00:00

Delar av detta avsnitt finns även som en  videoguide.

Under Inställningar > Mer > Användarinställningar” kan du ändra ditt namn och behörighets-kod.

Var laddar jag ner Alerty?2016-11-03T13:19:56+00:00

Alerty finns tillgängligt för iOS och Android. Länkar till respektive butik hitter du här: Get Alerty