Olika situationer kräver olika sätt att larma. Alerty erbjuder flera olika sätt att aktivera ett larm, allt för att du ska hitta det som passar situationen bäst.

Alerty-knappen

Larma genom ett 3-sekunders tryck på skärmen inne i appen.

Man down

Aktiverar ett larm när telefonen utsätts för ett fall eller en stöt. Funktionen kan du enkelt slå på/av för att undvika eventuella fellarm vid vissa typer av arbeten.

Timer alarm

Låter dig sätta en timer som automatiskt aktiverar ett larm när tidsperioden har passerat. Detta är lämpligt för dig som i förväg vet att du tillfälligt kommer att vara utsatt för en situation med förhöjd risk. När du aktiverar timern ges du även möjlighet att med text beskriva situationen och platsen. Skulle ett larm aktiveras skickas informationen till larmmottagarna.

Timer alarmet kommer att aktiveras även om telefonen har slut på batteri eller av annan anledning stängas av under nedräkningen. I det fallet kommer istället Alertys servrar att automatiskt skicka larmet till dina larmmottagare och ange din senast kända position.

Skärmlås/röstaktivering

Ett diskretare läge att larma på är appens inbyggda skärmlås. Då skärmlåset är aktivt visas bara en svart yta på skärmen, detta för att simulera att telefonen är låst och släckt. Tryck och håll på skärmen i 3 sekunder eller säg “Hjälp” för att aktivera ett larm.

Externa tillbehör

I vissa situationer är det inte säkert att mobilen är lättillgänglig eller lämplig att ta fram. Därför erbjuder Alerty externa larmknappar som är ansluter till telefonen trådlöst via Bluetooth.

Alerty PBA-knappen fäster du enkelt på dina kläder med ett clips, på en plan yta eller runt handleden med ett tillbehör. Knappens storlek gör detta till ett enkelt och diskret val.

Smart-klockan iWatch som larmknapp. Kommer snart!

Alerty är skalbart och låter dig anpassa tjänsten med flera olika typer av larmmottagare. Larmmottagare blir informerade med ett SMS att de har blivit utvalda som larmmottagare och behöver acceptera förfrågan.

Mobiltelefon

Kontakter får larmet direkt i Alerty appen med karta och videosamtal, saknar larmmottagaren appen så kommer larmet som ett sms med en länk till en karta med larminformation.
Larmmottagare kan sorteras i grupper t.ex. fritid eller arbete för att enklare kunna ändra till de som passar bäst som larmmottagare beroende på tid på dygnet eller din geografiska position.

Larmportal

Larmportalen är en webbtjänst som ger dig en tydlig överblick och hantering av inkommande larm, administration av larmbärarna, larmmottagare m.m.

* Endast tillgänglig för Alerty Professional och White label abonnemang.

Larmcentraler

Alerty kan anslutas till externa larmcentraler för att tillkalla exempelvis blåljus eller väktare vid behov.

* Endast tillgänglig för Alerty Professional och White label abonnemang.

Tjänsten använder telefonens kamera för att filma larmsituationen men även för att ringa videosamtal.

Under larm

Under ett larm filmas larmsituationen, videon strömmas i realtid till dina larmmottagare som använder Alerty och till larmportalen. Videoströmmen spelas in och finns alltid tillgänglig att titta på i efterhand.

Larmcentralen tar del av ljudet genom medhörning för att ta rätt beslut om att tillkalla blåljus eller väktare, enligt en förutbestämd instruktion.

Videosamtal

Du kan enkelt ringa ett videosamtal till dina larmkontakter, med Alerty skapar vi trygghet även när det inte är nödsituation.

Alerty använder sig primärt av telefonens inbyggda GPS för att positionera larmbäraren under larm. GPS:en ger en hög noggrannhet och gör att man snabbt kan hitta larmbäraren. Alerty har ett system för att ge en hög noggrannhet även då du befinner dig utanför GPS täckning.

Inomhuspositionering

Inomhus kan GPS:ens precision försämras kraftigt, för att möta detta har vi skapat ett system för inomhuspositionering. Genom att positionera telefonen beroende på vilken accesspunkt i ett trådlöst nätverk man är ansluten till förbättras noggrannheten ner till accesspunktens räckvidd. Ett sätt att förbättra positionera ytterligare är genom att placera iBeacons i fastigheten. iBeacons är små batteridrivna blåtandsenheter som enkelt placeras ut efter behov. Detta gör att du kan öka positionens noggrannhet ner till unika rum och våningsplan.

Inomhuskartor

Med inomhuskartor sparas dyrbar tid vid en nödsituation genom att larmmottagaren lägger mindre tid på att leta efter larmbäraren. Zooma helt enkelt in i byggnaden på planlösningen för att hitta vilket rum larmbäraren befinner sig i realtid, om byggnaden har flera våningsplan så visas automatiskt det aktuella våningsplanet. Information som våningsplan och rum visas tydligt tillsammans med adressen.

* Endast tillgänglig för Alerty Professional och White label abonnemang.

Bifoga information om larmplatsen

För att förenkla sökandet kan larmbäraren aktivera funktionen Bifoga senaste bilden. Den bifogar automatiskt den senaste bilden i bildbiblioteket till larminformationen som skickas till Alerty larmportal samt ansluten larmcentral. Bilden ska med fördel innehålla detaljer om larmplatsen, adress, uppgifter om personen som skall besökas eller liknande uppgifter. Exempelvis kan  Socialtjänsten eller medlemsrekryteraren ta en skärmdump av besöksärendet innan hen ringer på ringklockan. Om larmet aktiveras så bifogas bilden som en del av larminformation.

För att skapa trygghet så behövs ibland hjälpmedel, bara att veta var vänner, anhöriga och kollegor befinner sig kan ibland vara tillräckligt.

Follow me

Larmbäraren kan dela sin position för att visa sin aktuella position under en bestämd tid. Att kunna se och följa larmbäraren ger ökad trygghet för både larmbäraren och mottagaren, funktionen är användbar i många situationer.

Kommunikation

Larm skickas primärt via internet, i de fall telefonen saknar dataanslutning skickas larm via SMS.

Larmmottagare mottar larm direkt i Alerty appen, saknar mottagaren appen i sin telefon mottas larm via SMS.

Alerty använder en SLA-tjänst för att skicka larm via SMS till larmmottagaren med högsta möjliga snabbhet och leveranssäkerhet.

Drift och underhåll av server med SLA-avtal hanteras av extern leverantör för ökad driftsäkerhet.

* Anpassning av SLA-avtal är endast tillgängligt för Alerty White label abonnemang.