Fallolyckor samt hot och våld är idag två av de vanligaste arbetsmiljöproblemen vid ensamarbete. Problemen ökar dessutom år för år. De drabbar sällan specifika grupper utan kan förekomma inom de flesta yrken och arbetsbranscher.

Genom att arbeta förebyggande och leta efter riskorsaker man kan eliminera kan många skadliga situationer undvikas. Alla risker kan dock inte undvikas, de måste istället hanteras på ett annat sätt. En sådan åtgärd är ett utrusta personalen med personlig skydds och larmutrustning så att man enkelt kan kalla på hjälp när en nödsituation uppstår.