Trygghet på arbetet ökar livskvaliteten

Vill du erbjuda trygghet på din arbetsplats, förbättra hälsan och ge din personal ökad livskvalitet?

Det är för dig vi har utvecklat Alerty!

Alerty för de som arbetar ensamma

Tänk dig en personal som vaknar inspirerade att gå till jobbet, känner sig trygga och självständiga under dagen och som sedan återvänder hem med en känsla av livskvalitet.

Alla arbeten är inte säkra och trygga, det finns många yrkesgrupper som arbetar ensamma med risk för kroppsskada eller våld. Ensamarbete kan innebära risker och det är viktigt att tänka efter vilka dessa kan vara. Kassörskan i jourbutiken, nattarbetande, vårdbiträdet, hemvårdaren, väktaren, kriminalvårdaren, lokalvårdaren och bud/brevbäraren – de arbetar alla helt eller delvis ensamma.

Det är för deras skull vi skapade Alerty.

Är detta något du vill kunna erbjuda dina anställda?

Kontakta oss
mobile showing how to activate alarm
trygghet på jobbet

Ett marknadsledande komplement

Marknaden för smartphone-baserade personlarm har genomgått en lång testperiod, förutsättningarna och mognaden har inte riktigt funnits förrän nu. Många tjänster har till en början verkat uppfylla behovet, vid en närmare granskning har det visat sig inte möta kraven.

Målet för Alerty har varit att ta fasta på fördelarna och styrkorna i traditionella personlarm för att bli nummer 1 på marknaden för smartphone-baserade personlarm.

Alerty ersätter inte ett traditionellt personlarm men det är ett bra komplement för alla som vill göra det enkelt att bära ett personlarm utan kompromisser.

Traditionella personlarm är lätta att glömma, de måste laddas, kräver ett sim-kort samt innebär en ansenlig investering. Idag bär så gott som alla redan en smartphone, en plattform som ger fantastiska förutsättningar för att göra personlarm lättillgängligt och användbart i flera situationer.

Funktioner som skapar trygghet

Vi har tagit vara på den intelligens som dagens smartphone har, internet, GPS, sensorer, videokamera, m.m gör att tjänsten förenklar kommunikationen mellan larmbäraren, kollegor och larmcentral i kritiska och hotfulla situationer.

Om oss

Vi är ett team med en gemensam passion för produktutveckling. Att tillsammans bryta nya gränser för vad som är möjligt med dagens teknik, utan att göra det svårtillgängligt och komplicerat är utmaningen som har drivit oss framåt sedan vi började arbeta med konceptet för personlarm 2010. 

Receptet är enkelt, utgå från behovet. Kunskap och erfarenheter från personskydd- och säkerhetsbranschen men också från myndigheter ska ligga till grund för kravställning och funktionalitet.

“Allt handlar till sist om att öka personalens trygghet och hälsa.”

Ett annat projekt som teamet är engagerade i är ett smartphone-baserat trygghetslarm, läs mer www.salusmea.com

Emanuel Vedefors
Emanuel VedeforsVD
Bo Steiner
Bo SteinerStyrelseordförande

Har du några frågor?

Fyll i vårt formulär så återkommer vi via telefon, e-post eller med ett förlag på att träffas 🙂